Staking 15 maart

STAKING VRIJDAG 15 MAART 2019
In de week van 11 maart gaan de AOB en FNV Onderwijs actie voeren voor meer investeringen in het onderwijs. De actieweek wordt afgesloten met een landelijke stakingsdag op vrijdag 15 maart. De MR ouderleden en leerkrachten van onze school ondersteunen deze actie. Ook Consent, het bestuur, ondersteunt deze actie; vele scholen zullen dan vrijdag gesloten zijn. Ook De Zuidsprong gaat dicht op vrijdag 15 maart. Kwalitatief onderwijs kan alleen maar gegeven worden met goede, gelukkige, gezonde en voldoende leraren. De invalproblematiek wordt steeds groter, ook in Enschede. Elk kind heeft recht op goed onderwijs.
Media
  • Staking 15 maart 2019

Hier kunt u links of andere informatie plaatsen.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl