Wie zijn wij?

 

Wij werken in een sfeer van respect

Op onze openbare basisschool staat respect bovenaan. Wij vinden ieder kind uniek en daarmee bijzonder, maar we zijn allemaal gelijk aan elkaar. Respect en een veilige omgeving zorgen voor plezier op school.

 

Wij zijn nieuwsgierig naar elkaar
School gaat over leren, dus over nieuwsgierigheid. Onze kinderen weten dat alle vragen gesteld mogen worden. We staan open voor iedereen.  Iedereen is welkom op De Zuidsprong.

Wij zijn gericht op samenwerking
Samenwerken is heel belangrijk in de 21ste eeuw. Op onze school proberen we zoveel mogelijk samen te doen en te leren communiceren met elkaar. Samenwerking met kinderen, ouders/verzorgers en organisaties die op De Zuidsprong te vinden zijn.

Wij hebben passie voor leren
Liefde voor leren en passie voor onderwijs is wat leerkrachten op De Zuidsprong typeert. Plezier en bevlogenheid geven energie. Energie is wat iedereen nodig heeft. 

Een sprong in je leven maken’ is onze drijfveer. Geen stap voorwaarts, maar een sprong! Daarmee kom je nog verder.

Missie

De Zuidsprong is onderwijs, ondersteuning, verbinding en ontmoeting op één plek.

De Alles-in-één-school is er voor het hele gezin. Door samenwerkingen in onderwijs met onder andere de peuteropvang De Zuidsprong van kinderopvangorganisatie Partou, Power Zuid, Alifa, de wijkcoach en tal van betrokken partners vrijwilligers kunnen wij iedereen vanaf 2 jaar onderwijs op maat bieden. Wij geven samen peuter- (van 2 tot 4 jaar) en basisonderwijs (van 4 jaar tot 12 jaar).

Je kunt op elk moment zomaar onze school binnenlopen, we luisteren naar je verhaal. We zijn een school die een zichtbare bijdrage wil leveren aan het leefklimaat in de wijk. Een plek waar kinderen, ouders en buurtbewoners graag naar toe gaan. Waar je je gelukkig, veilig en vertrouwd voelt. 

De school als centrum van de wijk, die open is van 8:30-18:00 uur.
Waar kinderen, maar ook volwassenen, zich kunnen ontwikkelen en samenwerken in een sfeer van wederzijds respect.
 

‘Wij werken in een sfeer van respect’

Samen met leerlingen, ouders/verzorgers en buurtbewoners zorgen we ervoor dat iedereen een goede kans krijgt.

Hier kunt u links of andere informatie plaatsen.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT