Contacten met ouders

Eerste kennismaking samen met ouder en kind
De eerste schooldag worden alle ouders uitgenodigd en is er inloop van 8:30 tot 9:00 uur.

Kijkweek

In het begin van het schooljaar worden alle ouders uitgenodigd. Tijdens de kijkweek kunnen zij onder schooltijd de klas van hun kind bezoeken.

Kennismakingsavond
Daarna worden alle ouders van groep 1 t/m 8 uitgenodigd voor een kennismakingsavond. De ouders kunnen dan kennis maken met de leerkracht en krijgen informatie over de lesstof, dagindeling en werkwijze in de klas. De data van de kennismakingsavond wordt in het infoboekje bekend gemaakt.

Het startgesprek
In het begin van het schooljaar vindt het startgesprek plaats aan de hand van een gespreksformulier.

Kijkavond
In de maand april de Kijkavond plaats. U wordt dan in de gelegenheid gesteld om samen met uw kind te zien hoe we werken op school. Uw kind zal u van alles vertellen en haar of zijn (werk)boeken en schriften laten zien. Ook zijn alle samenwerkingspartners van de Alles-in-één-school aanwezig. Zij geven informatie, u kunt voor al uw vragen bij hun terecht.

Hulp van ouders
Wij hebben uw hulp nodig om activiteiten plaats te laten vinden. Bijvoorbeeld bij het oud papier lopen, rijden bij excursies, luizenmoeders, sportactiviteiten, koken, de bibliotheek, als lid van de ouderraad en/of medezeggenschapsraad, de huiskamer, etc.

Gezamenlijke activiteiten of uitstapjes met ouders
Voor de meeste activiteiten wordt u uitgenodigd. Groep 1 en 2 gaan ook met de peuters en ouders gezamenlijk op stap.

Theateropvoeringen
Elk schooljaar verzorgen twee groepen gezamenlijk een theateropvoering (alle groepen komen aan bod). Alle ouders worden hiervoor uitgenodigd om naar hun kind te kijken.

Spelletjesochtenden in groep 1 en 2
U wordt uitgenodigd in de klas om samen een spelletje te spelen met de kinderen.

Afscheidsmusical groep 8
Groep 8 verzorgt een musical. Alle ouders van groep 8 worden hiervoor uitgenodigd.

Hier kunt u links of andere informatie plaatsen.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT