Eindopbrengsten groep 8

Wij zijn trots op de resultaten van onze kinderen.
De uitstroom wordt bepaald door de resultaten van de toetsen en het leerrendement.
Ons doel is dat alle kinderen hun optimale ontwikkelingsniveau bereiken.
De school zorgt daarmee voor een goede voorbereiding en aansluiting op het voortgezet onderwijs. De inspectie beoordeelt de resultaten van de leerlingen aan het einde van de schoolloopbaan op basis van de laatste drie schooljaren.
Met ingang van het schooljaar 2020/2021 kijkt de inspectie op een nieuwe manier of de leerlingen genoeg geleerd hebben. Dit doen zij door te kijken welke referentieniveaus de leerlingen beheersen voor lezen, taalverzorging en rekenen. Daarbij gebruiken zij een nieuwe maat om rekening te houden met de leerlingenpopulatie van een school: de schoolweging. Deze schoolweging, die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent, kijkt naar meer kenmerken dan het tot nu toe gebruikte leerlinggewicht. Zo kunnen zij goed rekening houden met de verschillen tussen leerlingenpopulaties.
In de voorgaande drie schooljaren (2017-2018, 2018-2019, 2020-2021) scoren wij alle jaren voldoende. *In 2019-2020 is i.v.m. het coronavirus de IEP toets landelijk niet afgenomen.
Op basis van het leerpotentieel n.a.v. Script, de Citotoetsen, methodebonden toetsen en de leerprestaties zijn alle leerlingen op de goede plek gekomen met het juiste uitstroomadvies passend bij hun niveau.
Uitstroomgegevens van onze leerlingen

 Hier kunt u links of andere informatie plaatsen.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT