Toetskalender en toetsen

Toetsen

De school heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor de kinderen wat betreft hun leven en welzijn. De ontwikkeling van de kinderen, zowel sociaal-emotioneel als cognitief, wordt goed gevolgd door de groepsleerkrachten. Zij doen dit middels:
observaties, methode gebonden toetsen, landelijke cito toetsen, afname sociometrisch onderzoek, de toetst beginnende geletterdheid voor groep 2 en 3 van het CPS en de toets fonemisch bewustzijn voor groep 1.
De leerkrachten houden tevens in de gaten hoe het met de kinderen gaat: of ze vaak afwezig zijn of regelmatig ziek thuis zijn, hoe ze in hun vel zitten en of ze blij of verdrietig zijn. We houden contact ten aanzien van de thuissituatie en als dat nodig is nodigen we ouders op school uit voor een gesprek. Samen kunnen we bekijken of we behulpzaam kunnen zijn met eventuele verdere actie.

Cito toetsen

Wij maken gebruik van de landelijke cito toetsen.
Met de toetsen van het LOVS kunnen wij de vorderingen van individuele leerlingen, groepen leerlingen en het onderwijs op school van groep 1 tot en met 8 volgen.

 • Rekenen voor kleuters groep 1/2 jan/juni
 • Ordenen groep 2 jan/juni
 • Taal voor kleuters groep 1/2 jan/jun
 • Technisch lezen (AVI/DMT) groep 3 jan/mrt/juni
 • Technisch lezen (AVI/DMT) groep 4 t/m 7 okt/mrt/juni
 • Begrijpend lezen groep 4 t/m 7 jan
 • CITO Eindtoets basisonderwijs groep 8 februari
 • Begrijpend lezen groep 3/4 mei/juni
 • Rekenen groep 3 t/m 8 jan/juni
 • Spelling groep 3 t/m 8 jan/juni
 • Woordenschat groep 3 t/m 6 jan/juni

Beschrijving van de toetsen

Rekenen voor kleuters: toetst getalbegrip meten en meetkunde
Ordenen: toetst waarnemings- en denkontwikkeling van kinderen (voorbereidend rekenen).
Taal voor kleuters: Onderzoekt de ontwikkeling van taal bij de kleuters (passieve woordenschat, kritisch luisteren, klank en rijm, laatste/eerste woord, schriftoriëntatie, auditieve synthese).

De AVI-toets (groep 3 t/m 6): Onze school steekt veel energie in het (leren) lezen, vooral in de groepen 3, 4, 5 en 6. Een goede leesvaardigheid is immers heel belangrijk. Niet alleen kan lezen veel plezier geven, het is ook noodzakelijk voor vrijwel alle schoolvakken: je moet kunnen begrijpen wat je leest. Om het technisch leesniveau van kinderen te kunnen vaststellen, gebruiken we op onze school de AVI-toetskaarten. Met behulp van deze kaarten wordt de leesontwikkeling op de voet gevolgd.

Drie- Minuten-Toets.(groep 3 t/m 8):Een goede technische leesvaardigheid is een noodzakelijke voorwaarde voor begrijpend lezen. Met de resultaten op de leeskaarten kan de leerkracht zien of de technische leesvaardigheid zich naar wens ontwikkelt.

Spelling (groep 3 t/m 8): Met deze toets kunnen we de vorderingen van deze vaardigheid bij de leerlingen van groep 3 t/m 8 nauwkeurig volgen.

Rekenen-Wiskunde (groep 3 t/m 8): Met deze toetsen kunnen de leerkrachten van groep 3 t/m 8 per half jaar de vorderingen in rekenvaardigheid vaststellen. Op basis van de toetsresultaten kan de leerkracht bepalen welk soort opgaven de groep of de individuele leerling goed, matig of onvoldoende beheerst. Naast de algemene rekenvaardigheid van groep 3 en 4, worden in de groepen 5 t/m 8 de getallen en de bewerkingen getest. Verder wordt de rekenvaardigheid onderzocht op het gebied van meten, tijd en geld.

Begrijpend lezen (groep 4 t/m 8) /Lezen met begrip (groep 3 en 4): Deze twee toetsen worden afgenomen om de leesvaardigheid van de leerlingen te toetsen en om te onderzoeken of ze wel begrijpen wat ze lezen.

Bekijk hier de toetskalender

Hier kunt u links of andere informatie plaatsen.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT