Ouderbetrokkenheid

Met u als ouder maken wij samen de school. Voor uw kind is het belangrijk dat we samenwerken. Onze ambitie is ‘een vruchtbare samenwerking’ tot stand te brengen tijdens de gehele schoolloopbaan ten behoeve van uw kind. School en ouders, schouder aan schouder. Samen met de leerkracht van uw kind staat u aan de basis van de driehoek leraar-ouder-kind. U als ervaringsdeskundige en wij als onderwijsprofessionals. Uw positieve betrokkenheid doet er werkelijk toe.
 
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat Ouderbetrokkenheid zowel direct als indirect en op lange termijn de schoolontwikkeling van kinderen kan positief beinvloeden. Het is goed voor:
- Schoolprestaties
- Het sociale gedrag
- Het doorzettingsvermogen
- De motivatie
- De houding van uw kind ten opzichte van de leerkracht

Wij werken volgens de methode Glanstechniek.
G staat voor Grondhouding en voor Gesprek.
L staat voor Lijn, door het jaar en door de school.
A staat voor Ambitie, om voor de volle 100% te gaan.
N staat voor Nabij, het actief betrekken en informeren van ouders.
S staat voor Systeem, een oudervolgsysteem.

In de driehoeksrelatie staan de ouder en de leraar onderin, en het kind bovenaan. De leerling rust als het ware op de schouders van de ouder en de leerkracht. Er zijn zoveel driehoeken als leerlingen. Het is de kunst om deze driehoeksrelatie te laten glanzen. Wij werken hier graag aan mee.

Het versterken van ouder-en buurtbetrokkenheid.
Onze visie: ‘wij werken in een sfeer van respect’ Ook willen wij als Alles-in-één-school een zichtbare bijdrage leveren aan het leefklimaat in de wijk. Daarvoor hebben wij voor u en buurtbewoners De huiskamer en Power in school.
In het kader van de Alles-in-een-school zijn er veel activiteiten voor u en zullen wij samen met u nieuwe activiteiten ontwikkelen. Dit vindt allemaal plaats in de huiskamer van onze school. De huiskamer is ook een plek waar men gezellig bij elkaar komt, een kopje koffie kan drinken. Waar men elkaar met allerlei zaken helpt en ondersteunt, uitgaande van eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid.
Daarnaast biedt Power Zuid, het activeringscentrum, de gehele week activiteiten voor ouders en buurtbewoners. Organisaties kunnen tevens gebruik maken van de Alles-in-één-school, het aanbod van activiteiten is voor jong en oud in de wijk Het Lang.

Hier kunt u links of andere informatie plaatsen.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT