Oudergeledingenraad

De oudergeledingenraad is een officiele stichting en is samengesteld uit een vertegenwoordiging van ouders.
De OGR heeft o.a. als taak:

  • Relatie ouders – school in stand houden en het verstrekken van informatie aan ouders.
  • Het activeren van interesse voor het schoolgebeuren bij ouders.
  • Het verlenen van assistentie bij de organisatie en uitvoering van activiteiten, o.a. sinterklaasfeest, eindejaarsfeest, carnaval, paasfeest, afscheidsavond groep 8.
  • Ophalen van oud papier: inkomsten komen ten goede aan de kinderen.
  • Het beheren van de ouder- en schoolreisbijdragen en oud-papiergelden.
De OGR vergadert ongeveer zes keer per jaar. Bij elke vergadering zijn twee leerkrachten en de directeur aanwezig.

In de OGR zitten de volgende ouders:
Azel Dilek (voorzitter), Melissa Aalders (1e penningmeester) Afaf Elmokadimi (2e penningmeester), , Stefanie Idzes en Sheila Nabizada.


In de OGR zitten de volgende leerkrachten:
Margaret Bos, Rianca de Jong en Ellen Rouwenhorst (directeur).

Ouderbijdrage / Schoolreisgeld

Voor het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage betaalt u jaarlijks een vastgesteld bedrag van € 23.-.
Dit geld wordt gebruikt voor festiviteiten als Sinterklaas, Kerst en Pasen, maar ook voor sport- en cultuur activiteiten, zoals een bezoek aan het museum.

Spaarsysteem

De schoolreis is een verplichte activiteit. Het spaarsysteem is zo opgezet, dat u vanaf groep 1 al spaart voor het duurdere schoolreis in groep 8. U betaalt dan de eerste jaren dat uw kind op school zit meer geld dan noodzakelijk is voor de betreffende groep.
In groep 8 hoeft u niet het totale bedrag € 130,00 ineens te betalen voor de schoolreis naar Ameland.

De volgende bedragen zijn vastgesteld door de MR

Groep 1 t/m 4 € 52,50
Groep 5-6 € 70,00
Groep 7 € 87,50
Groep 8 € 130,00
U heeft de mogelijkheid om in één, twee of drie keer te betalen. Dit kan per bank of contant op school. Hierover krijgt u in het begin van het schooljaar een aparte informatiebrief.

Het bankrekeningnummer

NL 47 RABO 0157570665 t.n.v. ( LET A.U.B. op, dit is een nieuw bank nummer) t.n.v Stichting Ouderraad obs Het Lang in Enschede.
Met vermelding van de naam en groep van uw kind.

Spaarsysteem voor ouderbijdrage en schoolreis.

Wij gaan er dan ook van uit dat elk kind meegaat, de betaling hiervan is dan ook verplicht.
Mocht uw kind om een speciale reden toch niet meegaan op schoolreis, dan dient u dit door te geven aan de leerkracht. Zijn er echter al dingen betaald, dan zullen we die kosten in rekening moeten brengen.

Stichting leergeld

Voor ouders van schoolgaande kinderen, die om financiële redenen niet met leeftijdsgenoten kunnen meedoen aan schoolse – en buitenschoolse activiteiten, kunt u Stichting Leergeld inschakelen. Van alle Stichting Leergeld ouders vragen wij een eenmalige bijdrage van €23,-.
De overige kosten zijn voor Stichting Leergeld.

Elk schooljaar moet u opnieuw een aanvraag doen en het dossiernummer aan school doorgeven.

Stichting Leergeld Enschede

Antwoordnummer 58
7500VB Enschede
Tel.nr.: 06-14 81 39 45 (ma. di. do. vr. 09.00 – 11.00 uur)
Website: www.leergeld.nl/enschede
e-mailadres: leergeldenschede@live.nl

Hier kunt u links of andere informatie plaatsen.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT