Leerlingenraaad Ai1S De Zuidsprong

Waarom een leerlingenraad?

Onze visie

Op school hanteren wij de algemene schoolregel:
‘Ik laat zien dat ik respect heb voor mezelf, de ander en mijn omgeving’.
Deze regel heeft als doel een rustige, veilige schoolomgeving, waarin iedereen zich prettig voelt.
Dit realiseren wij door:
*   zelfstandigheid bij kinderen te bevorderen
*   competentiegevoel en talenten bij kinderen te versterken
*   veel aandacht te geven aan waarden en normen
*   ondersteuning op maat te bieden

We willen onze kinderen een stevige basis bieden voor de toekomst, waarin ze leren te communiceren en leren hun eigen geluk te organiseren.
Wij willen de kinderen bij ons op school mee laten denken en beslissen, daarom gaan wij beginnen met een Kinderraad.

Kinderen komen met allerlei ideeën die helpen om het schoolklimaat te verbeteren.
Vaak dingen waar we zelf helemaal niet aan hebben gedacht.
Kinderen hebben een frisse en originele kijk op zaken.

Verkiezingen

Kinderen uit de groepen 5 t/m 8 zijn al begonnen met de verkiezingen. In elke groep zijn twee leerlingen gekozen. Er komen in totaal 8 kinderen in de raad. Zij vertegenwoordigen de andere kinderen van de school. Een keer in de 5 a 6 weken vergaderen de kinderen op vrijdagmiddag o.l.v. juf Alice Smit onder schooltijd.

Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld:

  • Het gebruik en de inrichting van het schoolplein
  • Advies bij de organisatie van het schoolreisje
  • Invulling geven aan theatershow
  • Ideeën bij themaweken
  • Goede doelen
  • Schoolregels
  • Invulling geven aan techniek op school
Op de website van school vindt u de gekozen leerlingen van de leerlingenraad.
Ook de notulen van elke vergadering komen op de website te staan. 

Hier kunt u links of andere informatie plaatsen.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT