Aangepast protocol 2021

HEROPENING BASISSCHOLEN 8 FEBRUARI 2021

Zie hieronder nogmaals de bekende regels en nieuwe regels.

Hieronder volgen puntsgewijs de besluiten over de schooltijden, pauze, inrichting van de klassen, het naar binnen en naar buiten gaan van de groepen:
Ø  Schooltijden zijn van 08:30 uur tot 14:00 uur.
Ø  Inloop vanaf 8:20 uur zelfde ingangen aanhouden.
Ø  De jas en tas moeten ze meenemen naar de klas (de kapstokken worden niet gebruikt).
Ø  Zoveel mogelijk de handen wassen. Bij binnenkomst, na elke pauze (2x), toiletgang wassen de kinderen hun handen. Dus niet bij vertrek.
Ø   Verjaardagen mogen gevierd worden en kinderen mogen trakteren. Echter i.v.m. de hygiëne verzoeken wij u alleen verpakte traktaties mee te geven. Kinderen vanaf groep 3 t/m 8 gaan niet langs de groepen.

Nieuwe regels zijn:

-Wel wordt nu geadviseerd dat ouders bij het brengen en halen buiten mondneusmaskers te dragen.

-Pauze met twee groepen en op verschillende tijden
-geen groepsdoorbrekend werken vanaf groep 5, kinderen blijven in hun eigen klas

-Wegstuurbeleid bij personeel en kinderen: iedereen in school moet volledig klachtenvrij zijn! Blijf thuis bij klachten (dus ook bij een verkoudheid).

-Als een leerling of leerkracht in de groep besmet is, blijft iedereen uit de groep thuis en gaat 5 dagen in quarantaine. Na 5 dagen kan er getest worden. Indien de uitslag negatief is, ga je weer naar school.

-Testen is niet verplicht, dit beslist uzelf. U moet dit ook zelf bij de GGD regelen. Indien u uw kind niet laat testen, duurt de quarantaine 10 dagen.

-Er mag nog geen gym in het gymlokaal worden gegeven.

-Geen ouders in school t/m de krokusvakantie

Ouderbeleid en haalbeleid van de kinderen
Wij zijn gewend om u persoonlijk in school te ontmoeten en te spreken. Dat MAG nu helaas niet. Hier zijn ook regels voor gemaakt (RIVM maatregelen).
Ø  Ouders moeten contact leggen via mail of telefoon als ze contact met de leerkracht willen.
Ø  Ouders moeten hun kind buiten ophalen (blijft zoals het voor de lockdown was) en zo snel mogelijk weer naar huis gaan. Niet langer blijven dan nodig is op het schoolplein.


Gezondheid & hygiëne Het RIVM geeft aan dat de gezondheidsrisico’s voor kinderen heel beperkt zijn.
Ø  Kinderen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
Ø  Het personeel in de school houdt wel 1,5 meter afstand van elkaar en andere volwassenen.
Ø  Kinderen, ouders en personeelsleden met klachten (verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, koorts) blijven thuis. Kinderen en personeelsleden met hooikoorts mogen gewoon naar school.
Ø  Kinderen en personeel wassen regelmatig hun handen. Chromebooks, tafels etc., worden regelmatig schoongemaakt.

Externen en partners in school
Ø  Power Zuid gaat open tot nader bericht.
Ø   Alle overige Alles-in-één-school activiteiten voor volwassenen, zoals de huiskamer, taalles, het praathuis kunnen alleen beginnen als iedereen zich aan de RIVM maatregelen houdt. Het protocol, de werkwijze wordt eerst allemaal met de directeur van de school besproken, voordat het van start kan gaan. Sommige activiteiten zullen ook niet door kunnen gaan.

 

                                     

 Media
  • Mark rutten

Hier kunt u links of andere informatie plaatsen.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl