Aangepast protocol 2020

AANGEPAST PROTOCOL JANUARI 2021

De scholen zijn vanaf woensdag 16 december 2020 gesloten tot in principe
maandag 25 januari 2021


Zie hieronder nogmaals de bekende regels en nieuwe regels.

Hieronder volgen puntsgewijs de besluiten over de schooltijden, pauze, inrichting van de klassen, het naar binnen en naar buiten gaan van de groepen:
Ø  Schooltijden zijn van 08:30 uur tot 14:00 uur.
Ø  Inloop vanaf 8:20 uur zelfde ingangen aanhouden.
Ø  De jas en tas moeten ze meenemen naar de klas (de kapstokken worden niet gebruikt).
Ø  Nieuwe regel: Er mag weer in het gymlokaal gegymd worden, de gymtas mag in de luizenzak worden bewaard.
Ø  Zoveel mogelijk de handen wassen. Bij binnenkomst, na elke pauze (2x), toiletgang wassen de kinderen hun handen. Dus niet bij vertrek.
Ø  Nieuwe regel: Verjaardagen mogen gevierd worden en kinderen mogen trakteren. Echter i.v.m. de hygiëne verzoeken wij u alleen verpakte traktaties mee te geven. Kinderen vanaf groep 3 t/m 8 gaan niet langs de groepen.

Ouderbeleid en haalbeleid van de kinderen
Wij zijn gewend om u persoonlijk in school te ontmoeten en te spreken. Dat MAG nu helaas niet. Hier zijn ook regels voor gemaakt (RIVM maatregelen).
Ø  Nieuwe regel: Ouders mogen wel op het schoolplein, maar zo weinig mogelijk in school.
Ø  Ouders moeten contact leggen via mail of telefoon als ze contact met de leerkracht willen.
Ø  Nieuwe regel:  indien u een gesprek heeft op school, bent u altijd verplicht de bezoekersregistratie in te vullen en zich aan de 1,5 m afstand te houden.
Ø  Ouders moeten hun kind buiten ophalen en zo snel mogelijk weer naar huis gaan. Niet langer blijven dan nodig is op het schoolplein.
Ø  Nieuwe regel om 14:00 uur; bij het naar buiten gaan, gaat groep 3 naar het schoolplein Het Lang. Ouders mogen op het schoolplein Het Lang wachten, dit hoeft niet meer achter het hek. Ouders van groep 4 wachten zoals ze gewend zijn bij de hoofdingang. Groep 4 gaat daar ook naar buiten.

Gezondheid & hygiëne Het RIVM geeft aan dat de gezondheidsrisico’s voor kinderen heel beperkt zijn.
Ø  Kinderen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
Ø  Het personeel in de school houdt wel 1,5 meter afstand van elkaar en andere volwassenen.
Ø  Kinderen, ouders en personeelsleden met klachten (verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, koorts) blijven thuis. Kinderen en personeelsleden met hooikoorts mogen gewoon naar school.
Ø  Nieuwe regel: Kinderen van de POV, groep 1 en 2 die verkouden zijn mogen gewoon naar school.
Ø  Kinderen en personeel wassen regelmatig hun handen. Chromebooks, tafels etc., worden regelmatig schoongemaakt.
Ø  Nieuwe regel: buiten spelen gebeurt weer op de dezelfde wijze; groep 3, 4 en 5 samen en groep 6, 7 en 8 samen.  

Externen en partners in school
Ø  Power Zuid gaat open tot nader bericht.
Ø   Alle overige Alles-in-één-school activiteiten voor volwassenen, zoals de huiskamer, taalles, het praathuis kunnen alleen beginnen als iedereen zich aan de RIVM maatregelen houdt. Het protocol, de werkwijze wordt eerst allemaal met de directeur van de school besproken, voordat het van start kan gaan. Sommige activiteiten zullen ook niet door kunnen gaan.

 

                                     

 Media
  • Mark rutten

Hier kunt u links of andere informatie plaatsen.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl