Notulen 7 oktober 2016

Notulen leerlingenraad 7 oktober

 1. Welkom
 2. Voorstellen
  De volgende kinderen zitten in de kinderraad:
  Sevgi uit groep 5
  Lowe uit groep 5
  Max uit groep 6
  Lolaf uit groep 6
  Marissa uit groep 7
  Amira uit groep 7
  Eddy uit groep 8
  Tim uit groep 8
 3. Wat doet een Kinderraad?
  Alles is duidelijk
 4. Kiezen van: voorzitter, penningmeester, notulant
  De voorzitter: Marissa
  De notulant: Eddy
  De penningmeester: Tim
 5. Ideeën uit de groepen bespreken. Drie ideeën kiezen voor de volgende vergadering
  Er is één idee uit de groep gekomen.
  1: stenen op het plein liggen niet recht, erg gevaarlijk!
  We nemen het punt mee naar de volgende vergadering.
  We hopen dat er de volgende keer meer ideeën komen vanuit de groepen. Juf Ellis helpt de meneren en juffen hieraan herinneren.
 6. Kastjes bij de rode deuren.
  Hier is in de vorige vergaderingen al een beslissing over genomen. De prijzen komen hier in. Het is een prijzenkast.
 7. Goed doel: Ride for the Roses,
  Opbrengst besproken.
  Het idee van de proefeet is zeker leuk, misschien gaan we er nog wat mee doen. Juf Ellis bespreekt dit in het team.
 8. Rondvraag
  Tim had een leuk idee voor de Kinderraad, het idee moet eerst in de klas worden besproken. Je vertegenwoordigt een klas.

Hier kunt u links of andere informatie plaatsen.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl