Notulen 12 mei 2017

Notulen leerlingenraad 12-05- 2017 13:00 uur

Aanwezig:
Sevgi Akarsu, Lowe Bruin, Max Keesmaat, Lolaf Akrawie, Marissa Venturini , Amira Abdurachman, Eddy Zuidam en Tim Postmus

Notulant:
Eddy Zuidam

Voorzitter:
Marissa Venturini

Penningmeester:
Tim Postmus 

 1. Welkom
 2. Wanneer gaan Amira en Marissa afval verzamelen?
  Dinsdag 16-05 om 3 uur.
 3. Zijn er ideeën uit de groepen en of de ideeënbus? Wat zijn de ideeën voor het schoolplein? Wat kost het hek Tim?
  Tim gaat nog uitzoeken wat het kost. Ideeën uit de groepen staan bij punt 5.
 4. Tim wil jij wil jij bijhouden wat het koken kost in het jaar?
  Tim wil dit doen. Tim komt woensdag bij juf Ellis.
 5. Simone van de ouderraad komt vertellen wat het plan is voor het plein. Ideeën van de kinderen zijn:
  Haak aan de muur voor touwtje springen.
  Meer groen op het plein.
  Boomjewisselen , stippen schilderen op het plein.
  Cirkels op de muren waarop je kunt schieten of gooien.
  Een basketbalpaal voor de kleuters.
  Twister schilderen op het plein. De draaischijf wordt steeds naar binnen genomen.
  De kinderen uit de kinderraad willen graag helpen met het beschilderen van de bankjes op het plein.
 6. Er zijn postvakjes voor de kinderraad. Elke maandag erin kijken.
 7. Rondvraag.
 8. Gezellig afsluiten.
Actiepunten:
 • Tim zoekt uit wat het hek voor het voetbalveld kost. Hij gaat ook bijhouden wat het koken in een schooljaar kost.
 • Vertel in de klas waar we het in de kinderraad over gehad hebben. (pak je notulen erbij) Verzamel ideeën uit je klas.
 • Amira en Marissa gaan dinsdag om 3 uur afval verzamelen.
 • Kijk elke maandag in je postvak.

Hier kunt u links of andere informatie plaatsen.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl