Het activiteitenaanbod

voor kind 

en volwassene.

Wij ontwikkelen samen met u en/of buurtbewoner nieuwe activiteiten. Wij kunnen dat niet alléén. Wij organiseren daarom regelmatig bijeenkomsten om met elkaar te overleggen en elkaar te vertellen. 
U wordt op de hoogte gehouden van nieuwe activiteiten, middels een nieuwsbrief, het communicatiebord in de gang (bij de rode deuren) en de website.

De volgende activiteiten vinden al plaats:
- Huiswerkbegeleiding (Oost-Nederland) voor groep 6, 7, 8 en de brugklas             elke dinsdag na schooltijd
- Taallessen voor volwassenen: dinsdag en donderdagochtend
   van 8.45 - 10.00 uur o.l.v. Juliet

- De huiskamer: elke dag beschikbaar; elkaar ontmoeten
- Themaochtend van Alifa: woensdag van 8.30 - 10.00 uur in de huiskamer 
- Schilderen met kinderen: dinsdag na schooltijd van 14.30 - 15.30 uur
- Knutselen met kinderen: maandag na schooltijd van 14.30 - 15.30 uur
- Logopedie in school: dinsdag de hele dag en vrijdagochtend
- Fysiotherapie in school: vrijdagochtend
- Wijkcoach: donderdag van 10.00 - 12.00 uur
- GGD Twente- jeugverpleegkundige (positieve gezondheid) 
   Elke eerste woensdag van de maand
- Wijkagent: woensdag om de twee weken op school van 10.00 - 11.00 uur
- Jobhoppers: verlengde schooldag voor groep 7
- Power Zuid: hele week open; activiteitencentrum voor wijkbewoners en/of               ouders
- Leerlingenraad: onze kinderen mogen meedenken, praten en beslissen; 
  8 x in het schooljaar wordt er vergaderd

- Koken: elke vrijdagmiddag met ouder(s) en kinderen


Hier kunt u links of andere informatie plaatsen.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT