Alles-in-één-school

Een sprong in je talent maken
Onze bouwstenen voor de komende jaren
Ø  Het ontwikkelen van een sluitende aanpak voor de ondersteuning van kind en volwassene.

Ø  Het toepassen van Eigen Kracht, positieve gezondheid en positieve educatie
Ø  Verder ontwikkelen en implementeren van een dagarrangement
Ø  Het verbeteren van faciliteiten en het versterken van ons schoolconcept
Ø  Het versterken van ouder- en buurtbetrokkenheid

Bieb in school 
- Implementatie schoolbieb
- Vinden van bibliothecaris/
bibliothecaresse (vrijwilligers)
- Opstellen van uitleensysteem (wanneer, hoe, klassenbiebje, etc...)

Sport en beweging

- Gesprek met sportregisseur Zuid, combifunctionaris Zuid en BSO KOV-Hebbes e.a.
- Concrete ideeën uitwerken voor het gebruik van beide schoolpleinen na schooltijd
- Leerlingenraad is erbij betrokken. Zij hebben een plan van aanpak gemaakt voor het schoolplein Het Riet en Het Lang.
- Het wijkbudget is aangevraagd door de leerlingenraad.

Dagarrangement / ouder- en buurtbetrokkenheid
- Activiteiten voor kinderen en volwassenen; voortzetten van huidige beleid (verlengde schooldag, huiskamer, Power, taallessen, etc.)
Activiteiten voor ouders; voortzetten van het huidige beleid en ontwikkelen van        nieuwe activiteiten voor de huiskamer

 

Hier kunt u links of andere informatie plaatsen.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT