Alles-in-één-school
A Ontwikkelen van het dagarrangement
B Het versterken van ouder-buurtbetrokkenheid

Onze doelen 2018-2019
1- Vormgeving
2- Uitbreiding aanbod sport en beweging
3- Voortzetting activiteiten in de huiskamer en verlengde schooldag                              (dagarrangement)

Bieb in school voor kinderen

- Verbouwing van de hal
- Aanschaf kasten
- Aanschaf boeken
- Vinden van bibliothecaris/
bibliothecaresse (vrijwilligers)
- Opstellen van uitleensysteem (wanneer, hoe, klassenbiebje, etc...)

Sport en beweging

- Gesprek met sportregisseur Zuid, combifunctionaris Zuid en BSO KOV-Hebbes e.a.
- Concrete ideeën uitwerken voor het gebruik van beide schoolpleinen na schooltijd
- Leerlingenraad erbij betrekken, zij komen met ideeën
- Eventueel wijkbudget aanvragen

Talentontwikkeling

- Activiteiten voor kinderen; voortzetten van huidige beleid-
  activiteiten voor de verlengde schooldag
Activiteiten voor ouders; voortzetten van het huidige beleid en ontwikkelen van        nieuwe activiteiten voor de huiskamer

Hier kunt u links of andere informatie plaatsen.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl