Waar de school voor staat

Missie en visie

Inleiding

De Alles-in-één-school ‘De Zuidsprong’ is een Openbare school waar intensief wordt samengewerkt tussen peuterspeelzaal, kinderopvang, onderwijs en andere proffessionals.
Iedereen is welkom. De naam ‘de Zuidsprong’ geeft aan dat wij een plek willen zijn waar je een grote sprong in je leven kunt maken. De Alles-in-één-school biedt daarom meer dan alleen onderwijs.
De Alles-in-één-school is een initiatief vanuit de Gemeente Enschede. Zij hebben een gemeentelijk beleid rondom de inclusieve stad, met de bedoeling kinderen en volwassenen in staat te stellen hun talenten te ontwikkelen en zoveel mogelijk mensen te betrekken bij de maatschappij. Samen met ouders, leerlingen en buurtbewoners zorgen we ervoor dat iedereen een goede kans krijgt.

Missie: “Een sprong in je leven maken”
                  
Visie: ‘’Wij werken samen in een sfeer van respect’’

De Alles-in-één-school is er voor het hele gezin. Je kunt er op elk moment zomaar binnenlopen en er is ruimte om naar je verhaal te luisteren. Een school die een zichtbare bijdrage wil leveren aan het leefklimaat in de wijk. Een plek waar kinderen, ouders en buurtgenoten graag naar toe gaan. Waar je je gelukkig, veilig en vertrouwd voelt.
De school als centrum van de wijk die open is van 8:00-19:00 uur waar kinderen, maar ook volwassenen, zich kunnen ontwikkelen en samenwerken in een sfeer van wederzijds respect. Een school die in samenwerking met professionals zorgt draagt rondom gezinnen om in een zo vroeg mogelijk stadium ondersteuning te bieden. Uitgaande van eigen Kracht, eigen verantwoording in combinatie met ondersteuning en gerichte aanpak.

Onze speerpunten de komende jaren zijn die deze visie tot leven kunnen brengen:
-> Verder ontwikkelen en implementeren van een dagarrangement
-> Het versterken van ouder- en buurtbetrokkenheid
-> Het verbeteren van faciliteiten
-> Het toepassen van Eigen Kracht, positieve gezondheid en positieve educatie
-> Het ontwikkelen van een sluitende aanpak voor de ondersteuning van kind en         volwassene.

Hier kunt u links of andere informatie plaatsen.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT