SCHOOLKLIMAAT EN VEILIGHEID

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig en gelukkig voelen. Elk schooljaar nemen wij daarom het leerlingentevredenheidsonderzoek af. Leerlingentevredenheidsonderzoek (Mijn Vensters)
Voor de meivakantie hebben we een tevredenheidsonderzoek afgenomen bij groep 6, 7 en 8. De kinderen hebben de vragen anoniem ingevuld.
Het rapportcijfer is een
8,3 daar kunnen we erg trots op zijn.

Hieronder ziet u het totale resultaat. Leerlingen zijn in het leerlingtevredenheidsonderzoek bevraagd op de sociale veiligheidsbeleving door tien vragen te beantwoorden over de volgende drie onderwerpen:

1. Ervaren sociale, psychische en fysieke veiligheid (2 vragen);
2. Aantasting van de sociale, psychische en fysieke veiligheid (5 stellingen);
3. Het welbevinden van de leerlingen (3 vragen). 


Hier kunt u links of andere informatie plaatsen.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT